Valpar Y-Kullen 2022

19.07-22 Mindy & Simba har fått 4 fina valpar,
en flicka och tre pojkar.

Valparnas stamtavla på Koira Net


Mor: FI Uch Chow-Magic Sun Shine                 Far: Nellwood´s Uman
”Mindy”                                                            ”Simba”

                             


 

    Chow-Magic Yellow Youline

                     


Chow-Magic Yankee Yames


Chow-Magic You and Yourself


Chow-Magic Yin Yonic